Slovo „jóga“ pochází ze sanskrtu. Znamená spojit – sjednotit. Jóga je nauka o lidské bytosti, o rovnováze těla, mysli a duše. Dnešní svět je hodně uspěchaný, tvrdý, nekompromisní. Spousta dospělých lidí žije ve stresu a trpí zdravotními problémy. Ty se bohužel vyskytují čím dál více i u mladistvých a dětí. Umět stres zvládat a chránit tak své zdraví je důležité pro děti i dospělé. Někteří se snaží pomoc hledat v józe, která je čím dál populárnější. A to především jako cvičení. Jóga nám vedle fyzických aktivit přináší i psychické a duševní prospěchy. Je to celý filozofický systém, který působí velmi komplexně. Děti v dnešní době potřebují zklidnit, ale i povzbudit, posílit sebevědomí, naučit se mít rádi, nesoutěžit, vážit si druhých a být k nim milí. A právě k tomuto lze dopomoci praktikováním jógy, jejíž krása spočívá ve svobodě

Jóga nikomu nic nepřikazuje, nikoho nikam netlačí, nabízí možnosti vlastního rozhodnutí a poskytuje prostor jít vlastní cestou.

K mé velké radosti se v současné době dětská jóga více a více rozšiřuje. Např. Hanka Luhanová, zakladatelka ČADJ nejen vede samotné lekce dětské jógy, ale pořádá i semináře pro budoucí učitele či rodiče a zájemce jako takové, připravuje pomůcky pro cvičení, pořádá setkání lektorů. Jóga se pomalu rozšiřuje do školek, škol i různých dětských center.

Já sama jsem se rozhodla, že se dětské józe chci věnovat, a to nejen jako rodič dvou malých holčiček při cvičení doma, ale také jako instruktor s lekcemi jak pro děti samotné (předškolního a později i školního věku), tak i pro děti s aktivním zapojením rodičů. Ráda bych tu radost, kterou mi jóga přináší a kterou zažívám, když ji praktikuji se svými holčičkami, přenesla i na ostatní. Chtěla bych, aby i ostatní děti rozveselila, obohatila, posílila, stejně jako mé děti a děti, které cvičí s nimi.

Stejně jako v klasické józe, i u té dětské platí, že jde o sjednocení těla a duše. Jedná se o spojení a vytváření jednoty těla, mysli, vědomí a duše tak, abychom lépe zvládli řešit každodenní problémy, starosti a nároky. Cílem praktikování dětské jógy je pomoci rozvíjet nejen fyzickou kondici a svalovou sílu, ale také koordinaci, stabilitu, smyslové vnímání a zlepšit dechové, trávící a vylučovací funkce.

Od klasické jógy se liší svou hravou formou – je plná her, pohádek, pomůcek. Cvičení děti musí bavit a přinášet jim radost. Teprve pak budou chtít cvičit znova a znova a teprve pak jim to může přinést účinky. V pozicích se nezůstává v dlouhých výdržích, ale spíše se jimi proplouvá, a to s ohledem na věk, schopnosti ale i momentální náladu každého dítěte. Jejich názvy jsou odvozeny od zvířat (labuť, žába, jezevčík) či předmětů z okolí (židle, stůl, konvička). Zřídka se používají sanskrtské názvy. Naopak necháváme děti pozice samy pojmenovat nebo si i nějaké vlastní vytvořit. Přizpůsobujeme je dětskému světu a využíváme jejich představivosti a fantazie.

Jóga pro děti musí být hlavně hravá, lehká, zábavná, rytmická a vtipná. Děti do ničeho nenutíme, ukazujeme, radíme, hrajeme si, předvádíme buď samy, nebo vybereme zkušenější cvičence (pokud se v tomto děti střídají, cítí se důležití, posilují si sebevědomí a odvahu). Sestavy jsou krátké, nenáročné, mnohdy téměř bez výdrže. Jednotlivé činnosti se často střídají a jsou doplněny třeba výtvarnou prací.

Přínosy

Odborníci a dlouhodobí lektoři dětské jógy se shodují na tom, že pravidelné praktikování jógy s dětmi jim:

– zlepšuje držení těla a posiluje i zpružňuje ho

– posiluje a upevňuje zdraví

– učí naplno a bez zábran dýchat

– zlepšuje koordinaci, rovnováhu, soustředění i vnímání a ovládání svého vlastního těla

– rozvíjí pozornost, pozitivitu, tvořivost a jasné myšlení

– učí relaxovat, odpočívat a zkvalitňovat spánek

– pomáhá lépe zvládat stresové situace

– rozvíjí fantazii a představivost

– vkládá základ pro celoživotní duševní pohodu a zdraví

– učí je úctu k sobě i okolí

– probouzí radost a pozitivní naladění

– zvyšuje sebevědomí

– učí ohleduplnosti a přizpůsobivosti (především při cvičení v kolektivu) – pomáhá trénovat paměť

– balancuje soutěživost z jiných činností a učí je, že hry a aktivity lze dělat i kolektivně a nesoutěživé

– ukazuje, že cvičení je přirozenou činností

Jóga+angličtina pro děti

Do svých kurzů jsem v poslední době (po vzoru velmi oblíbených Little Bubles, kteří jsou mými vzory a které moc obdivuji) zařadila také angličtinu. Děti se učí základní pojmy formou hry, rovnou při pohybu, automaticky! Je to nádherné spojení a děti to moc baví a dělají neuvěřitelné pokroky.

Ukázky několika online lekcí najdete na mém you tube kanále.

Zde pak odkaz na několik anglických básniček k pozicím, které s dětmi na lekcích cvičíme:)

Anglické básničky k pozicím