I v lednu 2020 budeme pokračovat ve stávajících lekcích jógy pro samotné děti ve studiu Beruška a v centru Motýlek, stejně jako v lekcích pro děti + doprovod ve studiu SantYoga a studiu Beruška + přidáváme lekce pro mladší školní děti ve studiu Siddha-Yoga, lekce jógy se zapojením angličtiny i lekce pro dospělé v Hodkovicích n. M. Více informací níže. Hlásit se můžete již nyní:)

Od září otevíráme kurzy v Liberci ve Studiu Beruška a SantYoga. Od října přidáváme lekce také v Rodinném Klubu Motýlek v Hodkovicích n. M. a otevřené lekce pro děti+rodiče ve Studiu Beruška + od nového roku připravujeme kurzy i ve studiu Siddha-Yoga + budeme začínat s kurzy jógy v kombinaci s angličtinou.

Děti, co to již zvládnout, cvičí samy s kamarády. Ty, které si to bez mámy, táty, babičky, tety atd. zatím samy neužijí, je mohou vzít sebou a do hodiny aktivně zapojit.

Máme tedy 2 typy lekcí:

       a) pro samotné děti ve věku cca 3 – 7 let

       b) pro děti a doprovod – věk dětí cca 2,5 – 5 let

+ od nového roku pak přibydou i pro školní děti cca 7 – 10 let

+ budeme od nového roku otevírat kurzy jógy v kombinaci angličtinou